Aan de slag voor een sociale en solidaire samenleving

Het Netwerk Rechtvaardige Fiscaliteit is een brede groep van organisaties die samen ijveren voor een eerlijk belastingsysteem dat een sociale en solidaire samenleving mogelijk maakt.


Een rechtvaardige fiscaliteit is een essentieel element in een democratische samenleving. Daarom dragen we samen onze visie uit, een visie waarrond we beleidsmakers bevragen en uitdagen. Daarom komen hiervoor in beweging, met geëngageerde burgers, via vorming, sensibilisering en actie.

Het NRF werkt samen met het Reséau pour la Justice Fiscale.

Ons verkiezingsmemorandum vind je hier

“Dit [solide overheidsinkomsten] is, natuurlijk, het levensbloed van moderne staten. Dit is wat regeringen toelaat om publieke goederen te voorzien die sterke en duurzame groei ondersteunen. De politieman die zijn ronde doet, de verpleegster die een patiënt verzorgt, de leerkracht die jonge geesten inspireert, de wetenschapper die baanbrekend onderzoek verricht: dit zijn enkele van de mensen die hun werk niet zouden kunnen doen zonder betrouwbare overheidsinkomsten.”

– Christine Lagarde

Er zijn geen berichten gevonden.